شبکه خدمات آزمایشگاهی
ناحیه نوآوری پردیـــــس

معرفی

پلتفرم خدمات آزمایشگاهی پردیس بستر یکپارچه و جامعی را برای معرفی خدمات و محصولات تولیدی آزمایشگاهی و کارگاهی شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک فناوری پردیس فراهم می‌نماید. شرکت‌های ناحیه نوآوری پردیس می‌توانند پس از ثبت نام در این سامانه، کالا و خدمات خود را ثبت کنند تا پس از تایید در اختیار شرکت ها، پژوهشگران و فناوران قرار گیرد. بدین ترتیب و با ثبت و جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها، دسترسی به خدمات آن‌ها تسهیل شده و شرکت‌های مستقر می‌توانند به سهولت از خدمات و محصولات شرکت‌های دیگر بهره‌مند شوند.

خدمات

کالا و خدمات شرکت خود را معرفی کنید.

Created with Snap

ثبت‌نام

تکمیل اطلاعات

تایید و نمایش

محصولات

خدمات آزمایشگاهی پردیس به روایت آمار

request-form
0
درخواست ثبت شده
hands
0
شرکت عضو
microscope
0
خدمت ثبت شده
product
0
محصول ثبت شده

شرکت‌های عضو