زیست فناور کاوش پارسیان

اطلاعات شرکت

اطلاعات هویتی شرکت

نام شرکت: زیست فناور کاوش پارسیان

مدیرعامل: حسام شعبانی

سال تاسیس: 1390/12/24

معرفی شرکت:

شرکت دانش بنیان زیست فناور کاوش پارسیان فعال در حوزه شناسايی، ارزيابی محصولات تراريخته

اين شرکت دارای آزمايشگاهای متنوع می باشد که در زیر به بعضی از خدمات آزمایشگاهی این شرکت اشاره شده است:
۱- شناسایی کیفی و کمی محصولات تراریخته (GMO)
۲- تهیه و تولید کیت های ردیابی محصولات تراریخته
۳- شناسایی نوع گونه حیوانی بکار رفته در فرآورده های گوشتی و آبزیان بر پایه DNA
۴- ردیابی منشاء مواد غذایی (Proof of Origin)
۵- تهیه و تولید کیت های شناسایی تقلبات غذایی بر پایه DNA
۶- شناسایی منشاء ژلاتین خوراکی در کپسول های دارویی
۷- تهیه و خالص سازی متابولیت های ثانویه

رزومه شرکت:

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری، طبقه منفی یک، واحد 107

تلفن: ۰۲۱۲۲۴۰۶۷۲۷

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۰۵

فکس: ۰۲۱۲۲۴۰۷۶۸۵