پیگر اسکن

اطلاعات شرکت

اطلاعات هویتی شرکت

نام شرکت: پیگر اسکن

مدیرعامل: سعید قاسم زاده

سال تاسیس: 1400

معرفی شرکت:

رزومه شرکت:

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: ، تهران، منطقه 15،شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان زاگرس، خیابان 29، پلاک 12

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۵۴۶۱۷

کد پستی: ۱۵۱۶۶۱۶۶۱۳

فکس: