طراحی معماری

فب‌فکتوری یا [کار]خانه طراحی و ساخت، یک بستر تعاملی برای توسعه کسب و کارهایی‌ست که مبنای آن‌ها در فرآیندهای طراحی و روندهای ساختی قابل تعریف است. لذا در اين زمينه شرکت فب لب طراحی معماری در زمينه های مختلف را از جمله طراحی ساختمان و سازه های مهندسی را انجام می دهد.

دسته‌بندی خدمت: خدمات صنعتی، خدمات ساخت وتولید، خدمات ساخت و تولید

شماره تماس مشاوره: 02176251251

مشخصات فنی خدمت