طراحی صنعتی

یکی از خدماتی که شرکت فب لب ارائه می دهد بحث طراحی های مرتبط با امور صنعتی از جمله طراحی، پیاده سازی و ساخت می باشد. همچنین در طرح صنعتی از دانش و تکنولوژی روز بهره استفاده می شود.

دسته‌بندی خدمت: خدمات صنعتی، خدمات ساخت وتولید، خدمات ساخت و تولید

شماره تماس مشاوره: 02176251251

مشخصات فنی خدمت

بهره مندی از دانش روز و تکنولوژی پیشرفته